Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Kanadyjskiego Programu MBA

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Kanadyjskiego Programu MBA zawiadamia, że:

- w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godzinie 18:30

- w sali 5A w budynku przy Al. Niepodległości 128, róg Madalińskiego (5 piętro)

odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w tym samym miejscu 27 kwietnia 2017r o godz. 19.00

Additional information